Jak napsat skvělý životopis?


Správně napsaný životopis Vám otevře dveře do každé společnosti! Životopis nebo CV není slohové cvičení. Personalisté věnují jednomu životopisu zhruba 20 vteřin, proto musí být stručný, strukturovaný, bez překlepů a musí zaujmout na první pohled.

Rozsahově by jste neměli přesáhnout dvě A4 a uvádějte pouze pravdu. Není seriózní popravovat data nástupu, odchodu ze zaměstnání nebo je dokonce zamlčovat.

Životopis krok za krokem

1) Osobní údaje

 • Uveďte jméno, příjmení a bydliště, kde nyní žijete.
 • Dále doplňte telefonní kontakt a email. 
 • Fotografie není povinná, ale přesto ji doporučujeme vložit. Životopis pak působí osobněji. Dbejte na formálnost, a to jak u fotografie, tak i emailové adresy.

2) Vzdělání

 • Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení).
 • Popište ostatní absolvované kurzy a školení.
 • Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu ukončení studia.

3) Pracovní zkušenosti

 • Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší.
 • U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu.
 • Popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k Vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli.
 • Absolventům doporučujeme se více rozepsat o absolvovaných praxích, stážích nebo brigádách.
 • Popište, co jste přesně dělali, jak dlouho a co jste se naučili.

4) Znalosti a dovednosti

 • Napište, jaké umíte cizí jazyky včetně dosažených úrovní od A1 do C2.
 • Popište počítačové dovednosti (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, …).
 • Uveďte další technické nebo grafické programy, pokud je ovládáte (AutoCAD, SAP aj.).
 • Popište zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili.
 • Ocenění získaná během studia.
 • Zmiňte své zásliby, což platí dvojnásob, pokud se věnujete něčemu netradičnímu.

Co do životopisu naopak nepatří

Neuvádějte svou váhu, výšku, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci. Také není třeba uvádět důvody odchodů z předchozích zaměstnání nebo psát jména Vašich nadřízených.


 • Publikováno: 17.06. 2017 21:26:10